Home

  Welkom

Wie zijn wij?


Wij zijn een platform van bewoners in Kerkrade-oost die een aantal jaren geleden in het leven is geroepen door de Gemeente Kerkrade.


Bewonersplatform en gemeente werken samen aan het bevorderen van bewonersparticipatie in het kader van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van het bewonersplatform.


Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling.


DOE MEE


We zijn als platform op zoek naar medebewoners van Kerkrade oost die zich willen inzetten voor hun wijk.


Lijkt het u wat om mee te denken met en mee te praten over uw buurt? Bent u bereidt om acht keer per jaar mee te denken met de leefbaarheid van uzelf en uw buren?


Bezoek dan eens een van onze bijeenkomsten. Dan hoort en beleefd u wat het bewonersplatform kan betekenen voor de bewoners van Kerkrade oost.


Via de het contactformulier kunt u contact opnemen met onze secretaris om u verder te laten inlichten dan wel een vergadering van het platform te bezoeken.


Uitgangspunten


De volgende punten geven nog meer duidelijkheid wie wij zijn en waar wij voor staan, namelijk:


•we zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het bewonersplatform.


•we streven geen politieke doelstellingen na.


•we streven ernaar de participatie van bewoners in het kader van het wijkgericht werken te stimuleren.


•we spreken niet namens de bewoners van de wijk, maar hebben een antennefunctie in de wijk. Wij fungeren als ontvanger en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van wijkontwikkeling.


•de bewonersplatforms zijn vaste gesprekspartners voor de gemeente Kerkrade in het wijkgericht werken en kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd over het wijkgericht werken adviseren.


  Projecten


Copyright BP oost 2019 © All Rights Reserved