Bewonersplatform Kerkrade-Oost

Centrum
logo Bewonersplatform oost
Bleijerheide
Centrum
Chevremont1
Erensteinerveld1
Haanrade
Holz1
Nulland
Rolduckerveld
Mucherveld1


Sinds januari 2019 is er weer een officieel bewonersplatform voor Kerkrade-Oost. Op dit moment bestaat het nieuwe platform uit 5 leden: Stella Rinkens, Marloes Lamstra, Joost Wetzelaer, Wim Robroek en Petra Meloni. Wie zijn de nieuwe leden en wat zijn hun drijfveren om dit platform gestalte te geven?
 
Wim Robroek is 73 jaar en gepensioneerd. Hij woont in de buurt Kerkrade-Centrum. Als vrijwilliger is hij actief bij de H. Lambertuskerk in Kerkrade-Centrum. Daarnaast is hij lid van de redactie van het ‘Senior Bledsje’ in Kerkrade. Hier is hij verantwoordelijk voor de bezorging. Verder heeft hij de “jeu de boules-club Kerkrade” opgericht en is nog steeds lid van deze club.  Wim wil via dit platform de leefbaarheid en burgerbetrokkenheid in Kerkrade-Oost  bevorderen en bovendien het contact tussen gemeente en bewoners versterken, zodat het woongenot optimaal blijft.
 
Het tweede lid is Joost Wetzelaer, 54 jaar en woont al zijn hele leven in de buurt Bleijerheide. Joost zet zich al jaren in als vrijwilliger in en voor Bleijerheide. Veel wijken zijn in de loop der jaren veranderd, zo ook zijn buurt en dit niet altijd ten goede. Toch is Joost ervan overtuigd dat de kracht van samenwerken het tij kunnen teren. Wij vormen immers samen de wijk, samen zijn wij Kerkrade en samen zijn wij sterk. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de transitie van het binnen gebied van de 4 hoogbouwflats SUPERlocal. Als buren hebben zij middels een klankbordgroep hierin een belangrijke stem gekregen. Qua innovatie staat Bleijerheide hierdoor op de kaart. Het is een stap in de goede richting.
 
Het derde lid is Petra Meloni, 50 jaar, ook geboren en getogen in de buurt Chèvremont, maar woont al jaren in het Rolduckerveld. Ze kent de buurt van binnen en van buiten, omdat ze jaren als docent werkzaam was op het voormalige College Rolduc. Mede daardoor is ze ook bekend met de problematiek van de buurt. Zoals meerdere wijken, is het belangrijk om ook van het Rolduckerveld een veilige en mooie omgeving te maken waar mensen elkaar steunen en helpen waar dat nodig is. Ook Petra wil zich graag inzetten voor de buurt en ervoor zorgen dat we samen de komende jaren positieve energie gaan inzetten om deze buurt en de andere in een goed daglicht te plaatsen.
 
Stella Rinkens is het vierde lid dat het platform ondersteunt. Stella is 63 jaar. Ze is Jaren geleden lid geweest in het oude bewonersplatform.
Daarnaast is ze ook burgercommissielid geweest en heeft ze ook in werkgroep ervaring op gedaan. Voor Stella is burgerparticipatie erg belangrijk, zowel voor de burger als voor de gemeente. Door samenwerking kunnen we onze gemeenschap socialer, leefbaar en veiliger maken. Hierbij wil ze graag haar steentje bijdragen in dit team.
 
Het vijfde lid is Marloes Lamstra-Hoekstra. Ze is 65 jaar oud, getrouwd en heeft 3 kinderen. Marloes heeft een fulltimebaan bij een technisch bedrijf in Aken. In 1994 is ze met haar gezin naar Arnhem verhuisd. Sinds 2012 is ze met haar gezin weer terug naar het Zuiden gekomen. Buiten haar werk, heeft ze verschillende hobby’s zoals lezen, fotograferen, wandelen en gedichten schrijven. Marloes vindt het belangrijk om actief betrokken te zijn bij onze gemeenschap. Vanuit die gedachte wil ze haar steentje bijdragen aan het bewonersplatform Oost.

kaart wijkindeling kerkrade