2010

2010

OVERZICHT LEEFBAARHEIDSBUDGET KERKRADE-OOST

(maximum te besteden op jaarbasis € 30.000). Stand van zaken per 15 december 2010

Voorstel

Indiener

Toegekend bedrag

Project ter verbetering uitstraling van de leefbaarheid buurt Holz 10 vlaggenstokken en 4 vlaggenmasten

Huurders Belangen commissie Holz

€ 2650,00

Profilering en ledenwerfacties bewonersplatform Kerkrade-Oost Pr- en foldermateriaal

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

€ 3500,00

Opwaardering ruimte rond het oorlogsherdenkingsmonumentOld Hickory

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

€ 5000,00

Vervanging drietal banken Rolduckerveld/ Berenbos

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

€ 3000,00

Plaatsing van twee permanenten basketbalpalen openbare speelvoorziening Bs Diabolo

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

€ 3000,00

Uitbreiding zitcomfort gebied de Groene Long Realisatie Picknic-set bestaande uit twee banken en tafel en twee banken.Opwaardering functionaliteit openbare ruimte voor wandelaars Groene long

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

€ 5000,00

Totaal

 

€ 22.150,00

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved