Centrum

  Centrum

Geschiedenis gemeentehuis


De eerste gemeenteraadsvergaderingen vonden begin negentiende eeuw plaats in een oud pand aan het Kerkplein 1, waar de gemeentelijke school, de kapelanie en enkele gevangeniscellen gevestigd waren.  De bouwvallige kapelanie werd in 1858 verbouwd tot gemeentehuis. In 1913 werd het pand voorzien van een extra verdieping. Het werd daarna verhuurd aan achtereenvolgens belastingen, gemeente-ontvanger, arbeidsbemiddeling, R.K. Kappers-patroons Vereniging Kerkrade, de Arbeidsbeurs en de Maatschappelijke Zorg.


Met de opkomst van de mijnbouwindustrie, de groeiende bevolking en de bureaucratisering, was er behoefte aan een groter raadhuis. In 1912 was het dan eindelijk af. Duykers heeft zich in zijn werk sterk laten inspireren door zijn leermeester, de beroemde Nederlandse bouwmeester Pierre Cuypers (van het Centraal Station, het Rijksmuseum en de restauratie van het Rolduc). Uitwendig is het gebouwd in Hollandse neo-renaissancestijl.


In 1913 werd het raadhuis aan de Markt officieel in gebruik genomen. Toch was het, ook met 16 kamers al gauw te klein. In 1930 mengden zich ook de kranten in de discussie. Had Kerkrade wel behoefte aan een nieuw raadhuis of kon worden volstaan met een verbouwing? Twee jaar later kwam de zaak weer op de politieke agenda. Het uiteindelijke ontwerp was eerder functioneel dan fraai te noemen.  Afgesproken werd dat tenminste 90 % van de te werk te stellen arbeiders van de gemeente Kerkrade moesten zijn, een welkome stimulans voor de arbeidsmarkt. De verbouwing van 1932 was de meest ingrijpende, maar tegelijkertijd ook wel de minst geslaagde van allemaal!


De eerste gemeenteraadsvergaderingen vonden begin negentiende eeuw plaats in een oud pand aan het Kerkplein 1, waar de gemeentelijke school, de kapelanie en enkele gevangeniscellen gevestigd waren.  De bouwvallige kapelanie werd in 1858 verbouwd tot gemeentehuis. In 1913 werd het pand voorzien van een extra verdieping. Het werd daarna verhuurd aan achtereenvolgens belastingen, gemeente-ontvanger, arbeidsbemiddeling, R.K. Kappers-patroons Vereniging Kerkrade, de Arbeidsbeurs en de Maatschappelijke Zorg.


Met de opkomst van de mijnbouwindustrie, de groeiende bevolking en de bureaucratisering, was er behoefte aan een groter raadhuis. In 1912 was het dan eindelijk af. Duykers heeft zich in zijn werk sterk laten inspireren door zijn leermeester, de beroemde Nederlandse bouwmeester Pierre Cuypers (van het Centraal Station, het Rijksmuseum en de restauratie van het Rolduc). Uitwendig is het gebouwd in Hollandse neo-renaissancestijl.


Het gebouw op de Markt heeft zijn oorspronkelijke bestemming altijd behouden. Hier zetelen burgemeester en wethouders en vergadert de gemeenteraad al meer dan driekwart eeuw. De kritiek op het gebouw is echter ook de laatste jaren nooit helemaal verstomd. Het pand was slecht toegankelijk voor gehandicapten. In 1996 werd een begin gemaakt met de renovatie van het raadhuis. Op zaterdag 24 mei 1997 werd het raadhuis door burgemeester Th. Wöltgens feestelijk heropend. Mede dankzij de aanleg van een lift is het gehele gebouw nu voor het eerst ook goed toegankelijk voor mensen die wat moeilijker ter been zijn.


Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved