Chevremont

  Chevremont

In het midden van de zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen de laatste Limburgse mijn haar poorten definitief gesloten had, begon Woningstichting St. Pietersrade (nu Wonen Zuid) met het uitvoeren van een grootschalig sanerings- en herstructureringsplan, dat de vernieuwing van de bestaande sociale woningbouw beoogde.Van de vooroorlogse woningcomplexen werd één complex, bestaande uit twintig woningen, gerenoveerd. Alle overige vooroorlogse complexen werden gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Voor een aantal complexen, gebouwd in de vroege naoorlogse periode, stond ook sloop en vervangende nieuwbouw op het programma. Verder kwamen er nieuwe sociale huurwoningen op plaatsen waar eerder geen huizen stonden, zoals op de plaats waar tussen 1907 en 1980 de St. Petruskerk stond  .De kerk werd in 1980 in opdracht van de bevoegde instanties gesloopt, o.a. als gevolg van mijnschade. Het is jammer, dat deze uit natuursteen opgetrokken kerk met zijn twee markante torens uit het dorpsbeeld is verdwenen.


De laatste tijd werd de bouw van huurwoningen meestal gecombineerd met de bouw van koopwoningen. Speciale aandacht is er voor nieuwe sociale huisvesting voor ouderen. Men is  vol lof over het resultaat van de herstructurering. Er is een toename van het aantal koopwoningen, waarvan er vele zijn gebouwd op voormalige akkers en weilanden.


Het is goed wonen in het voor een groot deel vernieuwde Chevremont. Er is een mooie mengeling van oude en nieuwe woningen, verzorgde woonomgeving, ontspannings-mogelijkheden in het verenigingsleven en recreatiegebieden als Ansteldal, Gaiapark, Wormdal en Rolduc naast de deur.


Een minpunt is dat de aanleg van de Roderlandbaan niet gezorgd heeft voor een verkeersontlasting van de Sint Pieterstraat. De verwachting van sommige deskundigen dat dit wel zou gebeuren is niet uitgekomen.


Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved