Erensteinerveld

  Erensteinerveld

De complexen in Erensteinerveld zijn rond 1960 gebouwd. De nogal ruime drie-slaapkamerwoningen zijn geschikt voor gezinnen: de huidige én toekomstige doelgroep. De wijk is ruim opgezet, de woningen hebben grote voor- en achter-tuinen, en er is veel groen. Van leegstand is geen sprake, wel heeft de wijk een monotoon karakter. Er zijn weinig koopwoningen. Er is nog geen sprake van een probleemwijk. Door de opwaardering van de omgeving en de woningen, neemt de kans op verpaupering af.


In de complexen zijn veel vochtklachten, dat komt doordat er veel beton in gebruikt is, wat toen normaal was. Dakrenovatie en het reinigen van gevels is ook nodig. Het doel is  de woningen zo te verbeteren dat ze nog zo’n 40 jaren blijven staan, zonder huurverhoging . Dat vraagt technische ingrepen, maar ook het verbeteren van het uiterlijk, en meer koophuizen in de buurt.

Een deel van de huurwoningen wordt verkocht door Wonen Zuid.


De gemeente heeft gezorgd voor ondergrondse afvalverzameling, groenonderhoud en een betere verlichting van de openbare ruimte: hierdoor kunnen problemen of onveiligheid als gevolg van het vele groen en de slecht verlichte paden worden voorkomen.

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved