Haanrade

  Haanrade

De buurt Haanrade is gedeeltelijk gelegen in een helling en wordt op 3 plaatsen omgeven door natuurgebied t.w. het Berenbos, het gebied Carisborg en het gebied langs de grensrivier de Worm.


In alle drie de gebieden zijn wandelmogelijkheden. In de nabijheid van de Worm is van oudsher een klein Industriegebied. Omwonenden proberen al jarenlang uitbreiding, i.v.m. stof- en geluidsoverlast, tegen te houden.

Tot nu Augustus 2010 met succes. Markante bouwwerken in Haanrade zijn de Baalsbruggermolen, die thans gerenoveerd wordt, en de uit Venweger natuursteen opgetrokken Rooms Katholieke Kerk. Deze relatief kleine buurt kent een rijk verenigingsleven o.a. 1 harmonie, 2 fluit- en tamboerkorpsen, 1 accordeonmuziekvereniging, 1 schutterij, 1 voetbalclub en tal van kleine verenigingen.


Helaas kent deze buurt geen winkel- en schoolvoorziening.

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved