Holz

  Holz

De buurtschap “ de Holz” telt plm. 1150 woningen en 2400 inwoners en  is gelegen tussen Kerkrade-Centrum, Nulland, Rolduc en een klein stukje van de duitse grensgemeente Herzogenrath. De werkelijkheid van alledag is echter dat de buurtschap De Holz ingesloten ligt tussen enkele zeer drukke in- en uitvalswegen zoals de Roderlandbaan,  Nieuwstraat, Domaniale Mijnstraat, Kruisstraat, O.L.Vrouwestraat en Rolduckerstraat. Ook de vestiging van College Holz zorgt voor veel fiets- en bromfietsverkeer in de ochtend- en namiddaguren. Desondanks is de Holz een heel mooie, rustige buurtschap waar het zeer prettig wonen is en bovendien nog een hechte parochiegemeenschap aanwezig is.


Het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven speelt zich ongetwijfeld af in het Catharinahoes. Repetities van harmonie en zangkoren, seniorenorkest met dansmiddagen, het Tieëkezinge, Volkstoneel, toneelakkomodatie de Buun,. balletschool Spirit, diverse sociëteiten, scouting, filatelistenvereniging, bridgeclubs, kanarievereniging, gymnastiek- en yogalessen voor ouderen; het is een misschien nog niet eens volledige opsomming van wat er allemaal in het Catharinahoes plaatsvindt.


Het EBC-gebouw aan de Nieuwstraat is daarentegen een bijzonder gebouw aangezien het dwars op de Nieuwstraat gebouwd is op de plaats waar vroeger de grens tussen Nederland en Duitsland was. Het is een multifunctioneel gebouw waarvan één helft staat op Duits grondgebied en één helft op nederlands grondgebied.


Op de plaats waar voorheen nog het zusterklooster, de kapel, de kloostertuin en een gedeelte van de speelplaats van de voormalige meisjesschool was ( het z.g. Ursulinenpark) worden nu 10 patio-bungalows gerealiseerd terwijl in het verlengde van de huidige zorgflat aan de O.L.Vrouwestraat een tweede zorgcomplex wordt gebouwd. Voor het braakliggend terrein op de hoek Jozef Eckstraat-Rolduckerstraat, waar vorig jaar nog de BS de Vierring stond, een gymzaal en een kinderdagverblijf bestaan nog geen concrete plannen.


Een eervolle vermelding tot slot voor het Catharinagilde. Behalve het opluisteren van de jaarlijkse processie draagt het gilde ook haar steentje bij, bij verschillende andere parochiëlefestiviteiten. Bovendien is het gilde de grondlegger van de herinrichting van de voormalige wijnberg en schietweide op het historisch kloostercomplex Rolduc.


Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved