Rolduckerveld

  Rolduckerveld

Rolduckerveld is binnen Kerkrade - Oost een van de wijken die traditioneel de nodige aandacht krijgt van de gemeente Kerkrade. Het is niet voor niets dat deze wijk onlangs tot speerpunt is aangewezen in het wijkveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Waarbij het een en ander te maken heeft met drugsoverlast en criminaliteit.


Toch is het ook een van de wijken waar de afgelopen jaren ontzettend veel is gebeurd. Er is veel gesloopt en er is ook veel gebouwd. Het is te makkelijk om de hele wijk over een kam te scheren want de wijk lijkt op een kleurenpalet met vele schakeringen. Na meer dan drie decennia bakkeleien werd, rond het nieuwe millennium, dan toch de Roderlandbaan gemaakt die vooral, voor sommige wijken,  moest leiden tot een vermindering van de verkeersdrukte.


Enige jaren later werd dankzij het Catharina-gilde de wederopbouw mogelijk gemaakt van het (ooit verloren gegane) fraaie witte kapelletje die vervolgens werd ingewijd door bisschop Wiertz. De wijk beschikt verder over de enige brede school in Kerkrade, te weten De Steltloper. Heel wat huurwoningen die gedateerd waren zijn tegen de vlakte gegaan en hebben plaats gemaakt voor moderne koopwoningen. Een aantal daarvan liggen aan de flanken van de Ailbertuslaan en de Roderlandbaan.  Daardoor lijkt de Ailbertuslaan een soort scherprechter te zijn tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe wijk’ Rolduckerveld.


Verder is er in de wijk een rijk aanbod te vinden aan seniorenwoningen.

In de directe omgeving van de wijk Rolduckerveld ligt een prachtig groengebied met veel wandel- en ontspanningsmogelijk-heden. Tijdens menige mooie zondagochtend bezocht door vele Kerkradenaren en wellicht ook door andere mensen. 

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved