Klachten

  Klachten

Het bewonersplatform is niet bedoeld als klachtenbureau voor de bewoners uit de wijk. Heeft u klachten dan kunt u zich wenden tot de volgende telefoonnummers:


  • Wijkbeheer, dat deel uitmaakt van de afdeling Openbare Ruimte, is Uw aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van Uw woonomgeving. Voor vragen en meldingen op het gebied van straatverlichting, geluidsoverlast, openbaar groen, fiets en wandelpaden, straatwerk, riolering, hondenpoep, zwerfvuil en gladheid.


Op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur: tel. 14 045

In noodgevallen 's avonds / weekend: tel (045) 400 20 00


  • Jongerenwerk Impuls (045 5456351) is - samen met de politie - aanspreekpunt voor groepsgebonden jeugdoverlast.


  • Meldpunt drugsoverlast

Sinds eind 2002 heeft de gemeente Kerkrade een meldpunt drugsoverlast. Het nummer hiervan is 045-5676300. Mailen kan ook: drugsoverlast@kerkrade.nl .

 

  • Politie Kerkrade

Kerkradersteenweg 27, 6466PA te Kerkrade voor meldingen van groepsgebonden jeugdoverlast, overtredingen en misdrijven. Telefoon 0900-8844. Dit bureau is 24 uur per dag geopend.

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved