Wijkplatform

  Wijkplatform Kerkrade Oost

Bewonersplatform Oost schakelpunt tussen gemeente en wijkbewoner


Het uitgangspunt van het wijkgericht werken is om de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de burger te bevorderen. Goede ondersteuning en –nog belangrijker – goede gezondheid en actieve deelname aan de maatschappij zijn namelijk niet alleen een zaak van de overheid. Burgers zijn hiervoor, samen met hun netwerk,  in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Het bewonersplatform Kerkrade –Oost levert een wezenlijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van het wijkgericht werken in de wijk Kerkrade-Oost. Zij zijn niet alleen de oren en ogen van de wijk, maar fungeren ook als schakelpunt tussen de vragen, behoeften en wensen van de burger en de gemeentelijke overheid en de ander wijkorganisaties. Dit alles vanuit een activerende rol naar de burger toe.


Als wijkwethouder en coördinerend wethouder wijkgericht werken spreek ik bij deze mijn waardering uit voor het vele werk dat door de leden van het bewonersplatform oost op vrijwillige basis verricht wordt.


Door het “linken” van de website van het bewonersplatform Oost aan  de gemeentelijk website (en omgekeerd)  wordt op welhaast symbolische wijze uitdrukking gegeven aan de verbindende rol die het bewonersplatform in deze vervult.


www.kerkrade.nl

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved