wijkpreventieteam

  Wijkpreventieteam

Bewonersplatform Kerkrade Oost start met  Buurtpreventie/Buurtwacht


Bewonersplatform Kerkrade Oost start met hulp van het Bewonersplatform Kerkrade West, de Politie en gemeente Kerkrade met Buurtpreventie in Bleijerheide. Ze zijn op zoek naar mensen die hier een actieve rol in willen spelen!


Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen een bijdrage te leveren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit doen ze door inzet van de buurtbewoners zelf in goede samenwerking met partners als de gemeente en de Politie. Het buurtpreventieteam is opgezet vanuit eigen initiatief van de buurtbewoners en het Bewonersplatform Kerkrade Oost.


Waarom buurtpreventie?

De ervaren onveiligheid in Limburg is hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook blijft het aantal mensen dat tevreden is over het functioneren van de politie achter bij het landelijk gemiddelde. In haar beleidskaders 2013-2014 "Samen doen wat ertoe doet" heeft de overheid prioriteit gegeven aan een viertal veiligheidsthema's waaronder Burgerparticipatie.


Wat was de aanleiding voor buurtpreventie?

Aanleiding was de toename van het aantal woninginbraken in diverse buurten van de wijk Kerkrade Oost. De inzet van meer politie was wel gewenst, maar helaas niet mogelijk.  Er dient meer te worden ingezet op preventie en het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Waarbij burgerparticipatie groot wordt geschreven.


Wijkpreventieteam Kerkrade Oost

Met burgerparticipatie in de vorm van het wijkpreventieteam willen wij als Bewonersplatform Kerkrade Oost de veiligheid in onze wijk bevorderen. Als buurtwacht herkenbare teams van burgers zijn “de ogen en oren” van de politie, waarmee zij nauw in contact staan. Zij observeren, signaleren en rapporteren verdachte situaties in de wijk. Als burgers zijn zij uiteraard niet bewapend en gaan geen confrontaties aan.


Wie kunnen er deelnemen aan buurtpreventie?

Deelname aan het buurtpreventieteam is laagdrempelig. Een ieder kan zich in beginsel beschikbaar stellen voor deelname, op dit moment starten wij in de buurt Bleijerheide. In een later stadium volgen ander de buurten. Voelt u zich na het lezen van dit artikel ook uitgedaagd om samen met ons een steentje bij te dragen aan een veilige buurt? Na opgave wordt u zo spoedig als mogelijk uitgenodigd voor het vervolgtraject. Zijn er voor die tijd vragen, dan kunt u zich wenden tot onze wijkagent Leon Becholz (Leon.Becholz@limburg-zuid.politie.nl) en/of ons een mail te sturen met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobiele)telefoonnummer en e-mail adres naar kerkrade@wijkpreventieteam.nl


Wie de buurtpreventie enkel organisatorisch wil ondersteunen is uiteraard ook van harte welkom. Denk hierbij aan het ontwerpen van onze website, onderhoud rooster, beheer materialen etc. 


In het geval het aantal aanmeldingen meer bedraagt dan het aantal plaatsen zal er een wachtlijst worden gehanteerd.


Bezoek ook de webpagina’s van het Wijkpreventieteam Kerkrade www.wijkpreventieteam.nl en de facebookpagina van het Wijkpreventieteam Kerkrade-Oost.

Copyright 2000 - 2018 © All Rights Reserved