Hoe kunt u ons bereiken?

En hoe kunnen wij U bereiken?

 Secretariaat

 Financiën

 Postadres

Secretaris van het platform:

André Thomas
Telefoon 06 10 05 77 50 

Penningmeester van het platform:

Theo van Weert
Telefoon 06 30 32 83 90
Banknummer NL91 INGB 0009 2336 55
t.n.v. Bewonersplatform Kerkrade-Oost

.

p/a Marktstraat 65
6461 CV  Kerkrade
 

Meedoen met het Bewonersplatform Kerkrade-Oost

Het Bewonersplatform Kerkrade-Oost wil zich blijven inzetten bij het begeleiden en meedenken in wijkontwikkeling en zou het toejuichen, wanneer meer betrokken bewoners zich bij het platform zouden aansluiten. Misschien heeft deze website uw interesse gewekt en zou u wel eens nader kennis willen maken met het platform.

Wanneer
· u woonachtig bent in Kerkrade-Oost
· u weet wat er leeft in uw buurt, straat of wooncomplex
· u leefbaarheid in uw buurt belangrijk vindt en ook ideeën hebt over het verbeteren ervan
· u mee wilt denken en praten over de ontwikkelingen in de wijk Kerkrade-Oost
· u niet politiek actief bent
· u bereid bent 1 keer per 4 weken een vergadering bij te wonen en uw medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten.

Kortom, wanneer u uw buurt een warm hart toedraagt, dan nodigt het Bewonersplatform Kerkrade-Oost u uit om contact op te nemen met één van de leden van het dagelijks bestuur voor het maken van een afspraak om vrijblijvend eens een vergadering bij te wonen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Wim Robroek - voorzitter telefoon 06 13 65 10 85
André Thomas - secretaris
Theo van Weert - penningmeester